INFO_Hematologická ambulance

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 27.07.2017

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

 

Hematologická ambulance

Primář oddělení

MUDr. Renata Barbara Steinbauerová

Tel: 26608 2290

mail: renata.steinbauerova@bulovka.cz

Zástupce primáře

MUDr. Marie Sukovská

Tel: 26608 2375, mail: marie.sukovska@bulovka.cz

Ambulance – recepce

Tel: 26608 2403

Lékaři ambulance:

MUDr. Renata Barbara Steinbauerová

MUDr. Marie Sukovská

MUDr. Milada Maturová

MUDr. Dana Srbová

MUDr. Viera Sotáková

 

WP_20170511_035

WP_20170515_005

 

 

 

Hematologická ambulance při Oddělení klinické hematologie a transfuze Fakultní nemocnice Bulovka poskytuje péči dospělým pacientům převážně z obvodů Prahy 8, Prahy 9 a spádové oblasti středočeského kraje (Praha Východ).  Zajištuje diagnostiku a léčbu celého spektra onemocnění krvetvorby, s výjimkou intravenosní chemoterapie, aplikace tzv. centrových léků či transplantačních režimů.  Dispensarizuje pacienty s  primárně hematologickými chorobami. Pacienti vyžadující výše zmíněnou léčbu či pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení jsou předávání do péče Hematologických center (ÚHKT, FNKV či VFN).  Dále provádí konziliární službu v oboru hematologie, interpretace hematologických a hemokoagulačních nálezu. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků (akreditované pracoviště I. stupně pro specializační vzdělávání lékařů v oboru Hematologie a transfuzní lékařství).

 

Ambulantní péče  -  spektrum služeb:

 

-          hematologická vyšetření pacientů, převážně ze spádové oblasti FNB

-          konziliární vyšetření pacienta na ambulanci  OKHA

-          konziliární vyšetření pacienta u lůžka (ostatní oddělení FNB)

-          sternální punkce s morfologickým vyšetřením kostní dřeně, odběr materiálu k vyšetření průtokovou cytometrií  či na genetické vyšetření ve smluvní laboratoři

-          trepanobiopsie kostní dřeně (možná spolupráce s anesteziologem, vzorky zasílány na příslušné patologicko-anatomické oddělení)

-          terapeutické venepunkce

-          aplikace transfuzních přípravků (erytrocytárních, trombocytárních, mražené plazmy) hematologickým pacientům

-          intravenosní aplikace preparátů železa

 

Objednání na vyšetření v hematologické ambulanci:  26608 2403
(nejlépe v odpoledních hodinách – 12.00 až 15.00) osobně nebo telefonicky sestrami či lékaři ambulance

WP_20170515_001

 

-          objednání na základě doporučení ošetřujícího lékaře, nebo po domluvě s lékařem lůžkového oddělení při propuštění pacienta z oddělení FNB  

-          ke vstupnímu vyšetření s sebou nutné přinést doporučení odesílajícího lékaře, průkaz totožnosti, průkazku zdravotní pojišťovny, dosavadní výsledky

-          k odběru krve není třeba být nalačno, je možná lehká, netučná snídaně, dostatečná hydratace (nesladký čaj, voda), užít ranní léky!

-          pacienti jsou objednávání na určitý den, urgentní hematologické vyšetření pouze po telefonické domluvě odesílacího lékaře s hematologem!

-          dispenzarizovaní pacienti jsou zváni lékařem na další plánované kontroly

 

Provozní hodiny ambulance

-          pondělí až pátek od 7:30 - 15:30 hodin (v odpoledních hodinách se neprovádí odběry krve či vyšetření kostní dřeně)

-          noví pacienti vždy v ranních hodinách

 

Odběry krve pro laboratorní vyšetření

-          pondělí až pátek od 7:30 – 10.00 hodin

 

Výkony (venepunkce, intravenosní aplikace preparátu železa, odběry kostní dřeně)

-          pondělí až pátek od 10.00 – 11.00 hodin

V pátek, kromě běžného provozu ambulance, dle aktuálních požadavků, probíhají i odběry autologní krve, v době od 8:00 do 12:00 hodin.

-          v ordinačních hodinách jsou přednostně vyšetřeni objednaní pacienti.

-          u akutních stavů o změně pořadí rozhoduje ambulantní lékař. 

-          neobjednaní pacienti jsou ošetřeni pouze po osobní domluvě odesílacího lékaře s hematologem či v život ohrožujících případech.

 

Zpět na seznam kapitol