INFO_OKM_5_Autovakcíny

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 14.06.2017

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE – AUTOVAKCÍNY

 

 

Název pracoviště

Kontakt

Centrální laboratoř a kontakt na pohotovostní službu

l. 2323

Laboratoř autovakcín

l. 2345

Lékaři

l. 4302

 

Laboratoř autovakcín nabízí výrobu perorálních i parenterálních autovakcín, připravených buď z vlastních bakteriálních kmenů získaných kultivací z biologického materiálu pacienta, z dodané bakteriální kultury nebo ze směsi archivovaných stockových bakteriálních kmenů. Lze požadovat přípravu perorální, nasální, injekční autovakcíny anebo tzv. autosérum. Laboratoř je oprávněna k přípravě autovakcín udělením certifikátu SÚKL.

 

 

 

Zpět na seznam kapitol