INFO_OKM_7_Molekulární genetika

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 14.06.2017

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE – MOLEKULÁRNÍ GENETIKA

 

 

Název pracoviště

Kontakt

Centrální laboratoř a kontakt na pohotovostní službu

l. 2323

Laboratoř molekulárně biologických metod

l. 2622

Lékaři

l. 4302

 

Úsek molekulárně biologických metod provádí vyšetření extrahumánního genomu v oblasti bakteriálních, mykobakteriálních, parazitárních a virových agens.  Využívány jsou metody real-time PCR, metody reverzní hybridizace, multiplex PCR, rychlá genetická diagnostika pomocí automatických systémů GeneXpert nebo Amplex.

genetika

 

 

Zpět na úvodní stranu