ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE - BAKTERIOLOGIE

 

Název pracoviště

Kontakt

Centrální laboratoř a kontakt na pohotovostní službu

l. 2323

Klinická laboratoř I (INT, INF, KAR, PAT, SLEL, OFD, DIOP)

l. 2524

Enterální laboratoř – vyšetření stolice

l. 2524

Klinická laboratoř II (PED, CHD, PNEU, URO, DER, GYNPOR)

l. 2610

Klinická laboratoř III (CHIR, ORT, NEU, OFT, ORL, extramurální vyš.)

l. 2413

ATB středisko + ARO

l. 2452

Lékaři

l. 2619, l. 4605
l. 4301, l. 4302

 

Laboratoř je zaměřena na bakteriologickou diagnostiku a poskytuje vyšetření biologických materiálů klasickou kultivační a mikroskopickou technikou doplněnou automatickými analyzátory (hemokultivační systém BACTEC), molekulárně biologickými metodami nebo metodami rychlého stanovení antigenu. Součástí bakteriologického vyšetření je stanovení citlivosti na antimikrobní preparáty včetně stanovení MIC.

Validita bakteriologickĂ©ho vyšetĹ™enĂ­ je do znaÄŤnĂ© mĂ­ry závislá na kvalitnĂ­ vstupnĂ­ informaci o pacientovi a na správnÄ› zvolenĂ©m typu vyšetĹ™enĂ­, proto velmi vĂ­táme moĹľnost kontaktu s ošetĹ™ujĂ­cĂ­m lĂ©kaĹ™em.

 

 

Zpět na úvodní stranu