INFO_OKM_1_Bakteriologie

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 13.06.2017

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE - BAKTERIOLOGIE

 

Název pracoviště

Kontakt

Centrální laboratoř a kontakt na pohotovostní službu

l. 2323

Klinická laboratoř I (INT, INF, KAR, PAT, SLEL, OFD, DIOP)

l. 2524

Enterální laboratoř – vyšetření stolice

l. 2524

Klinická laboratoř II (PED, CHD, PNEU, URO, DER, GYNPOR)

l. 2610

Klinická laboratoř III (CHIR, ORT, NEU, OFT, ORL, extramurální vyš.)

l. 2413

ATB středisko + ARO

l. 2452

Lékaři

l. 2619, l. 4605
l. 4301, l. 4302

 

Laboratoř je zaměřena na bakteriologickou diagnostiku a poskytuje vyšetření biologických materiálů klasickou kultivační a mikroskopickou technikou doplněnou automatickými analyzátory (hemokultivační systém BACTEC), molekulárně biologickými metodami nebo metodami rychlého stanovení antigenu. Součástí bakteriologického vyšetření je stanovení citlivosti na antimikrobní preparáty včetně stanovení MIC.

Validita bakteriologického vyšetření je do značné míry závislá na kvalitní vstupní informaci o pacientovi a na správně zvoleném typu vyšetření, proto velmi vítáme možnost kontaktu s ošetřujícím lékařem.

 

 

Zpět na úvodní stranu