Klinická mikrobiologie poskytuje vyšetření z oboru bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie a mykobakteriologie (TBC)

 

Vyšetření dle systémů

 

HORNÍ CESTY DÝCHACÍ, INFEKCE ORL

DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ

ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ

MOČOVÉ INFEKCE

UROGENITÁLNÍ SYSTÉM

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ

KŮŽE A ADNEXA

RANÉ INFEKCE

CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

KREVNÍ ŘEČIŠTĚ

 

 

Nabídka dle metod

 

OBECNÁ NESELEKTIVNÍ BAKTEROLOGICKÁ KULTIVACE

CÍLENÁ (SELEKTIVNÍ) BAKTERIOLOGICKÁ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ  

PRŮKAZ ANTIGENU

MIKROSKOPIE

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY, PCR

INFEKČNÍ SÉROLOGIE

MYKOLOGIE

SLUŽBY ATB STŘEDISKA

MONITORING PROSTŘEDÍ, STERILITY

AUTOVAKCÍNY

 

 

Vybrané skupiny vyšetření (napříč obory i systémy)

 

INFEKCE CESTOVATELŮ
SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE