Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, březen 2023


Kyselina hydroxyindoloctová (HIOK) v moči - odpad
5-hydroxyindolacetát

Kód metody: EXT_722
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Plast, pro sběr moče s konzervací

Upozornění pro odběr:
2 dny před sběrem a v jeho průběhu pacient vynechá kávu, čaje, cocacolové a povzbuzující nápoje, dále alkohol, kakao, ořechy, čokoládu, potraviny s vanilinem, sýry, banány, citrusy, zeleninu (hlavně rajčata), bylinkové čaje, ovocné šťávy.
.
Sběr moče za 24 hodin do plastové nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24 hodin. Stabilita při teplotě 20 °C 2 dny, při teplotě 4-8 °C 4 dny.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: Do týdne
Související pokyny pro pacienty:
CL_P_005 Odběr moče na katecholaminy

Vykazované výkony:
81457

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř endokrinologie a metabolismu
Tel: 224962911, 224962912, 224962903