Laboratorní příručka Centrální laboratoře FNB - verze 04, květen 2024


Metanefriny vázané v moči - odpad

Kód metody: EXT_748
Primární vzorek: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)

Upozornění pro odběr:
Před sběrem vysadit minimálně na 2 dny antihypertenziva. 2 dny před sběrem a v jeho průběhu pacient vynechá kávu, čaje, cocacolové a povzbuzující nápoje, dále alkohol, kakao, ořechy, čokoládu, potraviny s vanilinem, sýry, banány, citrusy, zeleninu (hlavně rajčata), bylinkové čaje, ovocné šťávy.

Koncentrace metanefrinů patří mezi základních diagnostické parametry, které slouží ke včasné diagnostice feochromocytomu a k monitorování průběhu jeho léčby.
.
Sběr moče za 24 hodin do plastové nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24 hodin. Stabilita při teplotě 20 °C 2 dny, při teplotě 4-8 °C 4 dny, při teplotě -20°C 1 měsíc.

VZHLEDEM KE SPECIFICKÝM PODMÍNKÁM ŽILNÍHO ODĚRU NA VYŠETŘENÍ VOLNÉHO METANEFRINU V PLAZMĚ CENTRÁLNÍ ODBĚROVÉ MÍSTO NNB ŽILNÍ ODBĚRY KRVE NA TOTO VYŠETŘENÍ NEPROVÁDÍ!
AMBULANTNÍ PACIENTY DOPORUČUJEME PO DOMLUVĚ ODESLAT DO ODBĚROVÉHO PRACOVIŠTĚ OFD PŘI ENDOKRINOLOGICKÉM ÚSTAVU (NÁRODNÍ 8, PRAHA 1). TELEFON PRO OBJEDNÁNÍ PACIENTA: 224 905 357.
.
Dostupnost vyšetření a odezva laboratoře:
Dostupnost rutinní: Odesíláme na jiné pracoviště
Odezva rutinní: 1x měsíčně
Související pokyny pro pacienty:
CL_P_005 Odběr moče na katecholaminy

Vykazované výkony:
92157

Vyšetření provádí: Smluvní laboratoř
ÚLBLD VFN - Laboratoř endokrinologie a metabolismu
tel.: 224962911, 224962912, 224962903