B-06 Spektrum nabízených služeb

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

B-06 Spektrum nabízených služeb

 

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka poskytují prostřednictvím svých laboratorních pracovišť následující služby:

 

Centrální příjem

·         příjem biologického materiálu na vyšetření nepřetržitě 24 hodin denně

 

Centrální odběrová pracoviště

·         odběry pacientů pro ambulantní pracoviště Fakultní nemocnice Bulovka, odběry a provedení OGTT (Orální glukózový toleranční test)

 

Vyhledavač laboratorních metod

 

Oddělení klinické biochemie a imunologie:

·         základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny)

·         specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, stanovení lékových koncentrací)

·         základní imunologická vyšetření humorální a celulární imunity

·         vyšetření proteinových frakcí séra a moče

·         specializovaná imunologická vyšetření (autoprotilátky, průtoková cytometrie, specifické IgE protilátky)

·         vyšetřování u lůžka pacienta (POCT) - formou odborného dohledu laboratoře

·         konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické imunologie

·         vyšetření pro samoplátce

·         on-line přístup k laboratorním výsledkům v nemocničním informačním systému

 

 

Oddělení klinické hematologie a transfuze

 

Hematologická ambulance pro dospělé pacienty poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné s krevními chorobami s výjimkou pacientů vyžadujících vysoce dávkovanou chemoterapii a pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení. Provádí konsiliární službu v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Spolupracuje s hematologickými pracovišti s lůžkovým fondem.

 

Hematologická laboratoř provádí všechna standardní hematologická laboratorní vyšetření, včetně hemogramu a rozpočtu leukocytů, základní a speciální hemokoagulační vyšetření k diagnostice krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antitrombotické léčby. Provádí speciální cytochemická vyšetření a vyšetření tělních tekutin.

 

Transfuzní laboratoř má statut zařízení transfuzní služby. Nakupuje transfuzní přípravky pro potřeby klinických oddělení FNB, provádí předtransfuzní vyšetření, provádí i specializovaná imunohematologická vyšetření – identifikace a titrace antierytrocytárních protilátek, typizace erytrocytárních antigenů. Provádí autotransfuzní odběry plné krve pro pacienty chirurgických oborů NNB.

 

 

Oddělení klinické mikrobiologie

 

Provádí:

·         základní i specializovaná bakteriologická vyšetření, kultivační průkaz původců včetně stanovení ATB citlivosti

·         hemokultivační vyšetření v poloautomatickém systému BACTEC

·         mykologická vyšetření

·         parazitologická vyšetření

·         virologická vyšetření (s platností od 1. 7. 2017)

·         sérologická vyšetření – infekční hepatitidy, HIV, CMV, EBV 

·         bakteriální sérologii

·         molekulárně genetické metody

·         kompletní diagnostiku mykobakterií

·         mikroskopická vyšetření a rychlý průkaz antigenů, příp. toxinů i v režimu STATIM (podrobné info viz Seznam vyšetření OKM)

 

Poskytuje:

·         služby spojené s přípravou perorálních i parenterálních autovakcín

·         konzultační činnost před vyšetřením - návrh diferenciálně diagnostických postupů

·         konzultace ATB terapie a schvalování vázaných antibiotik

 

 

Podrobný popis jednotlivých vyšetření viz Seznamy vyšetření

 

 

Zpět na úvodní stranu