C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 27.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-03 STATIM vyšetření, požadavky na urgentní vyšetření

 

Urgentní vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné.
Indikace urgentních vyšetření je omezena jen na určité případy:

-          u pacientů s akutním onemocněním

-          u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu

-          u pacientů napojených na přístrojovou techniku nebo při řízení fyziologických funkcí

-          u pacientů před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samostatný výkon vyžaduje neodkladná laboratorní vyšetření

 

Urgentní vyšetření nutno požadovat prostřednictvím elektronické žádanky v režimu STATIM.

 

Příjem požadavků a materiálu na statim vyšetření na Centrální příjem probíhá 24 hodin denně. Materiál musí být doručen do laboratoře s příslušnou žádankou označenou STATIM. Doba zpracování závisí na počtu aktuálně zpracovávaných statimových vzorků a na rozsahu vyšetření.

Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická vyšetření je dostupná v režimu statim, jak v době rutinního provozu, tak v době ústavní pohotovostní služby (v tuto dobu se jiná biochemická vyšetření neprovádějí).

 

OKBI Biochemický úsek

– stanovená doba dostupnosti je 1 hodina po přijetí vzorku, pokud není z důvodu preanalytické fáze stanovena jinak.

 

Druh materiálu

Vyšetření dostupná statim

Sérum, plazma

Na+, K+, Cl-, Ca, Ca ionizované, P, Fe, Mg, Mg ionizované, urea, kreatinin, osmolalita, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, GGT, ALP, AST, LDH, HBD, CHES, amyláza, lipáza, kyselina močová, etanol, prealbumin

CK, CK-MB mass, hs-Troponin I, myoglobin, BNP, celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, albumin, celková bílkovina, glukóza, CRP, prokalcitonin, teofylin, digoxin, amoniak, laktát, cystatin C, clearance kreatininu, hCG+beta, TSH, hladina vankomycinu

Moč

glukóza, Na+, K+, Cl-, urea, kreatinin, osmolalita, amyláza,

chemické a morfologické vyšetření moče, celková bílkovina

Likvor (mozkomíšní mok)

Protein, glukóza, Cl-, laktát, počet elementů

Plná krev

ABR

 

OKBI – Imunologický úsek

- laboratoř imunologie neprovádí statimová vyšetření, pokud je potřeba provést přednostně některá vyšetření, musí být pracovníci laboratoře kontaktováni nejlépe telefonicky. Laboratoř zajistí urgentní zpracování potřebných vyšetření s ohledem na možnosti laboratorního provozu. Výsledek hlásí telefonicky pověřená osoba a zároveň je provedeno uvolnění výsledku v LIS

 

OKHT - Hematologická laboratoř

 - výsledky statimových vyšetření jsou vydávány maximálně do 120-ti minut u koagulačních a do 60-ti minut u vyšetření KO či KO+diff z analyzátoru.

 

Druh materiálu

Vyšetření dostupná statim

Žilní krev (2ml zkumavky s K3EDTA)

Kapilární krev (Microvette zkumavky s K3EDTA)

KO, KO s diferenciálem, retikulocyty z analyzátoru

Žilní krev (ThromboExact ® zkumavky)

PLT z Thromboexactu

Tělní tekutiny (2ml zkumavky s K3EDTA)

BF – ascites, dialyzát, pleurální tekutina, jiné

Likvor (mozkomíšní mok, zkumavky bez aditiv)

BF – likvor *

Tekutina z drénu (2ml zkumavky s K3EDTA)

KO (s diferenciálem nebo bez) z drénu

Citrátová plazma (2 nebo 4ml zkumavky s citrátem sodným; etanol gelifikační test vždy samostatná zkumavka 4ml)

PT (Quick, INR), APTT, etanol gelifikační test, trombinový test, D-dimery, fibrinogen, antitrombin, FDP, anti-Xa: LMWH, Arixtra (fondaparinux)**, Rivaroxaban (Xarelto)**, Apixaban (Eliquis)**, UFH (heparin)**, HIT orientačně **

* vyšetření je prováděno na OKHT v době od 14:00 a o pohotovosti, objednávka analýzy přes elektronickou žádanku OKBI – záložka: likvor, název metody: Buňky – analyzátor

** nutno telefonicky objednat

 

OKHT - Transfuzní laboratoř

 - u předtransfuzních vyšetření jsou statimové výsledky vydávány maximálně do 90-ti minut.

 

Požadavek na výdej krve z vitální indikace: Jedná se o mimořádný požadavek na okamžité vydání transfuzního přípravku v urgentní situaci náhlé krevní ztráty. Požadavek na vitální indikaci je vhodné hlásit předem telefonicky.

Krev je vydávána sanitáři na základě žádanky (UNIS–Chorobopis-Žádanky-Tra-pri 32s Transfuzní přípravek) bez znalosti výsledků předtransfuzního vyšetření (testy kompatibility, screening protilátek, krevní skupina). Kompletní předtransfuzní vyšetření se provede až po vydání přípravku. Jeho výsledek se telefonicky sděluje žádajícímu lékaři. Vitální indikaci je nutno mít zdůvodněnou v chorobopisu. Transfuzi z vitální indikace by měl lékař ordinovat pouze v případě, kdy hrozí nebezpeční z prodlení, pokud nebude transfuze podána co nejdříve.

 

Název vyšetření

Druh odběru

Statim

Vitální indikace

Pohotovost

krevní skupina (KS), AB0, RhD

1 zkumavka srážlivé krve

(ev. 4-6 ml krve odebrané do K3EDTA)

ANO

ANO

ANO

screening protilátek proti erytrocytům

ANO

ANO

ANO

testy kompatibility

ANO

ANO

ANO

přímý a nepřímý Coombsův test (autoprotilátky)

ANO

NE

ANO

vyšetření KS + přímý Coombsův test z pupečníkové krve

2 ml pupečníkové krve

ANO

NE

ANO

vyšetření chladových aglutininů*

1 zkumavka srážlivé krve (ev. 4-6 ml krve odebrané do K3EDTA)

odběr i transport za tepla

NE

NE

NE

vyšetření veškerých potransfuzních reakcí

1 zkumavka srážlivé krve po aplikaci krevní konzervy, zbytek krve (plazmy) ve vaku cca 20 ml

NE

NE

ANO

identifikace antierytrocytárních protilátek, typizace antigenů

2 zkumavky (výjimečně 1 zkumavka) srážlivé krve + 1 zkumavka s EDTA

NE

NE

jen příjem materiálu

titrace antierytrocytárních protilátek u těhotných

2 zkumavky srážlivé krve + 1 zkumavka s EDTA

NE

NE

jen příjem materiálu

* vyšetření se provádí po telefonické domluvě

OKM ‑ Seznam vyšetření s volitelným provedením v režimu STATIM

o   mikroskopie mozkomíšního moku

o   mikroskopie pozitivní hemokultury

o   výsledek vyšetření stolice na Clostridium difficile

o   mikroskopie otisků před amputací zaměřenou na přítomnost bakterií typu Clostridium

o   výsledek PCR vyšetření na chřipku

o   výsledek PCR multiplex na bakteriální meningitidy

Pokud chce žadatel tuto možnost využít, je nutno na žádanku uvést slovo „STATIM“ nebo „po telefonické dohodě“.

 

Vyšetření

Materiál

Dostupnost

Ag-Helicobacter pylori

stolice

STATIM: denně

mikroskopie na GO (kapavka)

nátěr na sklo

v pracovní době VŠ

mikroskopie na helikobaktera

různé

v pracovní době VŠ

PCR na Clostridium difficile

stolice

STATIM v pracovní době (po telefonické domluvě)

PCR vyšetření na GO (kapavka) + chlamydie

různé

STATIM v pracovní době (po telefonické domluvě)

PCR vyšetření na mykobakteria

různé

STATIM v pracovní době (po telefonické domluvě)

PCR vyšetření - chřipka

různé

STATIM v pracovní době (po telefonické domluvě)

Ag-Cryptococcus sp.

různé

STATIM v pracovní době

CXCL13

likvor

STATIM v pracovní době

Anti-Mycobacterium tuberculosis komplex

krev

STATIM v pracovní době

Anti-Treponema pallidum

krev

STATIM: RPR v pracovní době VŠ

babesióza

krev

mimo pracovní dobu po domluvě

filarióza

krev

mimo pracovní dobu po domluvě

granulomatózní amébová encefalitida GAE

likvor

mimo pracovní dobu po domluvě

primární amébová meningoencefalitida PAME

likvor

mimo pracovní dobu po domluvě

malárie

krev

mimo pracovní dobu po domluvě

trypanosomóza

krev, likvor

mimo pracovní dobu po domluvě

volně žijící améby

mok, biopsie

ano

mikroskope na TBC

různé

STATIM: pondělí až pátek

PCR COVID19

různé

STATIM v pracovní době po telefonické dohodě (GeneXpert)

PCR multiplex GIT (před fekální transplantací)

stolice

STATIM v pracovní době (po telefonické domluvě)

 

 

Především pro tyto urgentní vzorky uvést na žádance čitelně jméno požadujícího lékaře a platný telefonický kontakt pro hlášení výsledku.

 

Zpět na úvodní stranu