E-02 Výsledky - formy vydávání, typy zpráv

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 29.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-02 Výsledky – formy vydávání, typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Po provedení analýz a kontrole odpovědným pracovníkem jsou výsledky z laboratorního informačního systému uvolněny do nemocničního informačního systému (NIS) a zpřístupněny lékařům lůžkových a ambulantních oddělení FNB.

 

Vydávání výsledků vyšetření: 

·         Transfuzní výsledky v režimu „VITÁLNÍ INDIKACE“ jsou telefonicky nahlášeny ihned po zhotovení a zároveň uvolněny do NIS

·         Hematologické a biochemické výsledky typu „STATIM“ vyšetření a výsledky během pohotovostní služby jsou odesílány prostřednictvím NIS na lůžková a ambulantní oddělení, telefonicky se nehlásí.

·         Hematologické, biochemické a imunologické výsledky typu „RUTINA“ jsou průběžně uvolňovány do NIS

·         MIKROBIOLOGIE  - pokud je v průběhu vyšetření zjištěn významný nález, je tento ohlášen ošetřujícímu lékaři a na vyžádání anebo v případě, že konečný výsledek bude připraven za delší dobu než 1 týden, je odeslán výsledek předběžný.
Elektronické výsledky jsou odesílány ve formátu textového souboru do chorobopisu
nemocničního systému UNIS. Odeslání konečného výsledku je provedeno zároveň s jeho tiskem. V odůvodněných případech nebo na žádost žadatele jsou před ukončením vyšetřováním odesílány elektronicky předběžné výsledky, které jsou jako předběžné jasně označeny.
V tištěné podobě jsou výsledky autorizovány podpisem mikrobiologa a v této podobě jsou nadřazeny výsledkům elektronickým.

 

·         Všechny výsledkové listy jsou distribuovány ve všední dny v 16:00 ústavní dopravou nebo průběžně přímou donáškou (sanitáři)

·         Kumulativní nález je možné vytisknout na žádost lékaře.

·         Výsledky vyšetření, které nelze odeslat prostřednictvím NIS (nepřipojená oddělení nemocnice, oddělení mimo nemocnici):

o   výsledky statimových vyšetření se sdělují telefonicky ordinujícímu lékaři nebo sestře

o   výsledky rutinních vyšetření jsou odesílány v tištěné formě Českou poštou denně (pondělí až pátek)

·         Výrazně patologické výsledky se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení (viz dokument E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech). Oznámení o nahlášení patologických výsledků zapisují laborantky do laboratorního informačního systému jako textový komentář ke zprávě o laboratorním vyšetření.

 

Vydávání výsledkových listů pacientům – viz  CL_POKYN_002 Vydávání výsledků pacientům

 

 

 

Typy nálezů a laboratorních zpráv


Výsledky v elektronické podobě
jsou dostupné v UNIS FNB. Elektronické odesílání výsledků do informačních systémů lékařů mimo FNB je možné prostřednictvím programu MISE Stapro, případně programu eZpráva.

 

Výsledkový list v tištěné podobě obsahuje:

·         identifikaci laboratoře, která výsledek vydala

·         jméno, příjmení a rodné číslo pacienta (příp. číslo pojištěnce) na každé straně

·         diagnózu

·         kód pojišťovny

·         typ primárního vzorku

·         název a identifikaci oddělení, které vyšetření požaduje

·         jméno lékaře požadujícího vyšetření

·         datum a čas odběru primárního vzorku

·         datum a čas přijetí vzorku laboratoří

·         režim vyšetření (rutina, statim)

·         číslo vzorku

·         stav materiálu (poznámka k měřenému vzorku a jeho kvalitě, např. krev sražena, málo materiálu, chylózní plazma apod.)

·         kód výkonu

·         nezaměnitelnou identifikaci vyšetření - kompletní název vyšetření obsahuje zkratku materiálu a vlastní název metody. V případě vyšetření z plasmy-Li nebo séra zkratka materiálu není uvedena. Zkratka materiálu není uvedena též u metod, kdy materiál vyplývá z názvu vyšetření (např. proteinurie) nebo u vyšetření, která se provádějí výhradně z jediného materiálu (např. Bence-Jonesova bílkovina).

·         výsledek vyšetření i s jednotkami výsledku, pokud je to možné

·         biologické referenční intervaly

·         v případě potřeby textové interpretace výsledků

·         identifikaci osoby, která uvolnila výsledek

·         datum a čas uvolnění výsledku

·         číslování stran spolu s celkovým počtem stran 

 

Ukázka výstupu z laboratorního informačního systému (výsledkový list):

·         biochemie

·         hematologie

·         koagulace

·         imunologie

·         mikrobiologie

 

 

Telefonické vydávání výsledků

·         pacientům a nezdravotnickým pracovníkům se výsledky telefonicky nesdělují!

·         naléhavé výsledky se sdělují telefonicky pouze zdravotnickým pracovníkům, do LIS je proveden záznam o nahlášení výsledku s uvedením data, času, předmětu hlášení (např. vitální indikace), osoby, která výsledek hlásila a osoby, které byl výsledek ohlášen

·         patologické výsledky se sdělují telefonicky – viz E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech 

 

Archivace výsledků

·         výsledky jsou kdykoliv dostupné v elektronické podobě v archivu laboratorního informačního systému a také v tištěném archivu výsledků

·         hematologické tištěné archivy se skladují 5 let, transfuzní hlavní kniha se archivuje 30 let

 

 

Zpět na úvodní stranu