C-05 Používaný odběrový systém

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-05 Používaný odběrový systém

 

 

Ve FNB je používán pro odběry bezpečnostní systém BD Vacutainer a na Infekční klinice odběrový systém Sarstedt. Pokud je odběr proveden do správné odběrové zkumavky jiného výrobce, je materiál dle požadavků zpracován.

 

Laboratoř též akceptuje:

Krev – mikrozkumavka – Neonatologie, Pediatrie, Dětská chirurgie

Moč – nádobka na odběr sputa nesterilní k chemickému a morfologickému vyšetření z urologické ambulance 

 

Laboratoř akceptuje i nestandardní nádobky s biologickým materiálem, pokud není patrná kontaminace původním obsahem nádobky a pokud to povaha vzorku umožňuje.

 

Výhody používání bezpečnostních uzavřených systémů

- uzavřené systémy vylučují možnost kontaminace zdravotnického personálu, pacienta a prostředí (odběrová místa i laboratoře) krví a tím i možnost infikování odebíraným materiálem

- zkumavky jsou sterilní, nerozbitné při pádu, spolehlivě uzavřené

- v odběrových systémech jsou využity technologie umožňující téměř okamžité získání séra nebo plazmy pro laboratorní vyšetření (akcelerátory hemokoagulace, separační gely), zajišťující dlouhodobou stabilitu vzorku a snadný transport

- odběrové systémy nabízejí kompletní sortiment odběrových zkumavek v různých objemových velikostech pro všechna statimová i rutinní laboratorní vyšetření z plazmy i séra

- všechny součásti odběrových systémů přicházející do styku s krví jsou výhradně určeny k jednorázovému použití a s výjimkou jehel jsou vyrobeny z velmi snadno likvidovatelných (spalováním nebo drcením), zdravotně i ekologicky nezávadných plastických hmot.


 

BIOCHEMIE

Srážlivá žilní krev

VACUETTE

SARSTEDT

PROVÁDĚNÁ VYŠETŘENÍ

 

Vacutainer sérum

 

 

BD Vacutainer  zkumavka bez separačního gelu s aktivátorem srážení

 

 

 

 

Sarstedt zkumavka

bez separačního gelu s aktivátorem srážení

Biochemická vyšetření a vyšetření hladin léků, imunologická vyšetření (kromě buněčné imunity), serologická vyšetření

Nesrážlivá žilní krev pro získání plazmy

 

Vacutainer plazma

 

 

BD Vacutainer zkumavka s heparinátem litným

 

 

 

 

 

Sarstedt zkumavka

s heparinátem litným

Doporučená stanovení v plazmě - STATIM biochemie

Nesrážlivá žilní krev

 

Vacuette zkumavka (Natrium fluorid, kalium oxalát)

 

 

 

 

 

Sarstedt zkumavka

s K2EDTA a fluoridem sodným, objem 1,2 ml

Laktát, glykémie

Nesrážlivá žilní krev (EDTA)

 

 

Vacuette zkumavka s K3EDTA, objem 2 ml

 

 

 

 

 

Sarstedt zkumavka

s K3EDTA, objem 2,7 ml

Glykovaný hemoglobin, BNP, amoniak, homocystein,
buněčná imunita

Žilní krev

Vacuette zkumavka s aktivátorem srážení (SÉRUM)

 

 

Sarstedt zkumavka

s heparinátem litným

(LH-Trace Metal Analysis) - PLAZMA

Stanovení stopových prvků

Nesrážlivá žilní krev

 

 

Vacuette zkumavka s citrátem sodným v poměru 1:4

 

 

Sarstedt zkumavka

s citrátem sodným v poměru 1:5, objem 3,5 ml

Sedimentace

 

 

Acidobazická rovnováha (ABR, krevní plyny, ASTRUP)

Nesrážlivá kapilární krev

 

Plastová kapilára s heparinátem litným (objem 140 µL)

Nesrážllivá arteriální nebo žilní krev

 

 

Sarstedt zkumavka

s heparinátem litným, objem 2,0 ml


Nepoužívat k odběru stříkačku propláchnutou heparinem!

 

 

Moč

image049

Zkumavka plast 10 ml

Moč jednorázová

Sběr za 24 hodin

Moč na vyšetření kyseliny hydroxyindoloctové

 

HIOK_3

 

Plastová nádobka

(obsahuje konzervační činidlo

8 ml 25 % kyseliny chlorovodíkové)

 

Vyšetření kyseliny hydroxyindoloctové (HIOK) v moči – nádobku s konzervačním činidlem vydává Centrální příjem na vyžádání.

Více informací -  Odběr moče na HIOK

 

 

STOLICE - běžný odběr

 

 

Plastová nádobka s víčkem

 

Vyšetření stolice na zbytky

Vyšetření calprotectinu

STOLICE - speciální odběr

 

Odběrová souprava FOB

Vyšetření stolice na FOB

(stanovení hemoglobinu ve stolici)

 

 

Hematologie

Nesrážlivá žilní krev (citrát)

 

Vacuette zkumavka

 s citrátem sodným v poměru 1:10,

objem 2 nebo 3,5 nebo 4,5 ml

 

 

 

 

Plastová zkumavka

Sarstedt zkumavka s citrátem sodným v poměru 1:10,

objem 5 ml nebo 3 ml

Koagulační vyšetření:
PT, APTT, TT, FBG, AT,

D-Di, etanol gelifikační test, APC-R, protein C, protein S, F VIII,

F IX, F XII, LA, LMWH, UFH, Arixtra, Xabany, FDP, Inhibitory orientačně, korekční testy, retrakce plazmatického koagula

Nesrážlivá žilní krev (EDTA)

 

 

Vacuette zkumavka s K3EDTA, objem 2 ml

 

 

 

Sarstedt zkumavka

s K3EDTA, objem 2,7 ml

Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty

event. imunohematologické vyšetření

Nesrážlivá žilní krev

TROMBOEXACT

 

 

 

TromboExact (Mg2+) Pouze Sarstedt (2,7 ml)

Vyšetření PLT při pseudotrombocytopenii - odlišení trombocytopenie od pseudotrombocytopenie

Srážlivá žilní krev 

 

Vacutainer sérum

 

 

BD Vacutainer  zkumavka bez separačního gelu s aktivátorem srážení

 

 

 

 

Sarstedt zkumavka

bez separačního gelu s aktivátorem srážení

 

Předtransfuzní vyšetření (KS, screening protilátek, testy kompatibility),

přímý Coombsův test, chladové aglutininy, identifikace a titrace protilátek, typizace antigenů

Kapilární krev K3EDTA

 

microvette18-1321

 

Sarstedt Microvette s K3EDTA (200 µl)

 

 

Krevní obraz (novorozenci)

Punktát

Sterilni zk_punktat

 

Zkumavka, plast, bez aditiv

 

Orientační mikroskopické vyšetření punktátu

Nesrážlivá tekutina z drénu

K3EDTA

 

 

Vacuette zkumavka s K3EDTA, objem 2 ml

 

 

 

 

 

Sarstedt zkumavka

s K3EDTA, objem 2,7 ml

Krevní obraz z drénu, diferenciální rozpočet leukocytů z drénu

Nesrážlivá tělní tekutina kromě likvoru K3EDTA

 

 

Vacuette zkumavka s K3EDTA, objem 2 ml

 

 

 

 

 

Sarstedt zkumavka

s K3EDTA, objem 2,7 ml

Tělní tekutiny analyzátorem: dialyzát, pleurální tekutina, ascites, synoviální tekutina, ostatní (při objednání „BF-obecně“ specifikovat do Poznámky k materiálu

Likvor

bez aditiv

 

image002

Plastová sterilní zkumavka bez úpravy/aktivátoru

(Sarstedt – bílý uzávěr, Vacutainer – červený uzávěr, 4 ml)

 

Vyšetření likvoru (biochemické, morfologické)

 

 

Mikrobiologie – přehled nejpoužívanějších odběrových souprav

 

Zkumavka 10ml, sterilní, zátka, štítek.


Použití: K odběru moče, hnisu a mozkomíšního moku. Po odběru dodat co nejrychleji do laboratoře, nejlépe do 2 hodin (moč event. uchovávat při 4°C). Mozkomíšní mok nechladit

 

Univerzální kontejner, 25ml, sterilní.


Použití: K odběru moče a sputa. Po odběru dodat co nejrychleji do laboratoře, nejlépe do 2 hodin (event. uchovávat při 4°C).

 

Kontejner s lopatičkou.


Použití: K odběru stolice. Po odběru dodat co nejrychleji do laboratoře, nejlépe do 2 hodin (event. uchovávat při 4°C). Nechladit při speciálních vyšetřeních.

 

 

Výtěrový tampon, sterilní, Amies transportní půda, plastová tyčinka.


Použití: Ke stěrům z ran, možno provést mikroskopický preparát. Dodat do laboratoře do 48 hodin po odběru, uchovávat při pokojové teplotě.

 

Výtěrový tampon, sterilní, Amies transportní půda s aktivním uhlím, plastová tyčinka.


Použití: K výtěrům z krku, nosu, ucha, oka, rekta, vaginy, ran. Dodat do laboratoře do 48 hodin po odběru, uchovávat při pokojové teplotě.

 

Výtěrový tampon, sterilní, Amies transportní půda s aktivním uhlím, hliníková tyčinka, ve zkumavce.

Použití: K výtěrům z těžko dostupných míst (ucho, oko, nos). Dodat do laboratoře do 48 hodin po odběru, uchovávat při pokojové teplotě.

 

 

Výtěrový tampon, sterilní, plastová tyčinka, ve zkumavce, suchý.

Použití: Vhodný k běžným výtěrům . Dodat do laboratoře a zpracovat do 2 hodin po odběru.

 

 

 

 

Výtěrový tampon, sterilní, hliníková tyčinka, ve zkumavce, suchý.

Použití: K výtěrům z těžko dostupných míst (ucho, oko, nos). Dodat do laboratoře do 2 hodin po odběru, uchovávat při pokojové teplotě.

 

 

 

Odběrová souprava pro urogenitální výtěry k průkazu Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium pomocí PCR

Výtěrový tampon – dacronový nebo „flocked swab“, případně „cytobrush“, transport na sucho

 

Vyšetření moče – kontejner

Médium pro kultivaci trichomonád - zkumavka

Speciální transportní médium

(dodává OKM)

 

Použití: vyšetření urogenitálních mycoplasmat (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum)

 

Hemokultivační nádobky BACTEC

 

Použití: hemokultury a kultivace primárně sterilních materiálů v automatickém systému BACTEC

 

OKM dodává:  HEMO Bactec

 

AE hemokultivační lahvička BD BACTEC PLUS+Aerobic/F

 

ANA hemokultivační lahvička BD BACTEC Lytic 10 Anaerobic/F

 

PED hemokultivační lahvička BD BACTEC PEDS PLUS/F

 

 

zkumavky pro odběr srážlivé krve (např. Vacuette s červeným uzávěrem) – separační gel bez dalších přísad

 

použití: krev na serologická vyšetření

image085

 

odběrová souprava 4 speciálních zkumavek pro vyšetření QuantiFERON-TB Gold IT (dodává OKM)

 

Použití: Krev pacienta nutno nabrat v objemu po rysku. Obsah zkumavek s krví řádně promíchat! Skladovat při pokojové teplotě ve vertikální poloze a do 16 hodin dodat do laboratoře

 

Covid odběr_3

 

odběrová souprava pro PCR, (dodává OKM)

např. pro výtěr z nosohltanu na COVID-19

 

Souprava obsahuje tenký dacronový tampon a tekuté médium, vhodné pro vyšetření virové RNA.

Použití: po odběru zalomit tampon do zkumavky s médiem, před transportem uchovat v chladničce, ale nemrazit

 

 

 

odběrová souprava COVID-19

 

Rychlý diagnostický test in vitro pro kvalitativní detekci antigenu SARS-CoV-2 (Ag) u člověka (vzorky výtěrů z nosohltanu), k použití v laboratorním i mimolaboratorním prostředí zdravotnického zařízení.

 

Použití:

 

 

 Zpět na úvodní stranu