INFO_OKM

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 13.06.2017

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Název pracoviště

Oddělení klinické mikrobiologie

Primář oddělení

MUDr. Elka Nyčová

Tel: 26608 2619 mail: elka.nycova@bulovka.cz

Zástupce primáře

MUDr. Blanka Sýkorová

Tel: 26608 2517, 2416, mail: blanka.sykorova@bulovka.cz

Vedoucí laborantka

Hana Šenoltová

Tel: 26608 2414,2524, mail: hana.senoltova@bulovka.cz

ATB středisko

MUDr. Elka Nyčová

Tel: 26608 2619 mail: elka.nycova@bulovka.cz

MUDr. Blanka Horová

tel: 26608 4605,2452, mail: blanka.horova@bulovka.cz

Virologie

Mgr. Naděžda Sojková

Tel: 26608 2666, mail: nadezda.sojkova@bulovka.cz

Parazitologie

Mgr. Ivana Zicklerová

Tel: 26608 2517, 6835, mail: ivana.zicklerova@bulovka.cz

Kontakt OKM

tel: 26608 2323 fax: 26608 4481, e-mail: okm@bulovka.cz

KONZULTAČNÍ LINKA ATB - Tel. 6803

Provozní doba

Zpracování materiálu 

Konzultace, schvalování vázaných ATB, STATIM vyšetření hodnocená VŠ

Po - Pá

6:00 – 17:30

7:00 – 15:30

sobota

6:00 – 12:00

7:00 – 15:00

neděle

6:00 – 12:00

7:00 – 15:00

Mimo uvedenou provozní dobu bude materiál doručený do pavilonu č. 8 přijat pohotovostní službou
a bude zpracován v nejbližším možném termínu

WP_20161121_021

WP_20161121_022

laboratoř provádí:

- základní i specializovaná bakteriologická vyšetření

- kultivační průkaz původců včetně stanovení ATB citlivosti

- mykologická vyšetření

- parazitologická vyšetření

- virologická vyšetření

- bakteriální sérologii

- molekulárně genetické metody

- kompletní diagnostiku mykobakterií

- mikroskopická vyšetření a rychlý průkaz antigenů, příp. toxinů i v režimu STATIM

poskytuje

- služby spojené s přípravou perorálních i parenterálních autovakcín

- konzultační činnost před vyšetřením - návrh diferenciálně diagnostických postupů

- konzultace ATB terapie a schvalování vázaných antibiotik

Je akreditováno pro vzdělávání v oboru lékařské mikrobiologie a poskytuje postgraduální odborné stáže.

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

 

 

Kontakty pro konzultace jsou uvedeny v E-05 Konzultační činnost laboratoře.

 

Zpět na seznam kapitol