INFO_OKM_2_Antibiotické středisko

Informativní přílohy/Přílohy informativní

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 13.06.2017

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE - ANTIBIOTICKÉ STŘEDISKO

 

 

Název pracoviště

Kontakt

Centrální laboratoř a kontakt na pohotovostní službu

l. 2323

Antibiotické středisko

l. 2452

 

Důležitou součástí oddělení je provoz antibiotického střediska, které poskytuje konzultace antiinfekční terapie. Kromě toho je náplní činnosti střediska testování rezistence patogenů k antimikrobním látkám, provádění některých specializovaných vyšetření a průběžné monitorování stavu rezistence k antibiotikům na jednotlivých klinických pracovištích. Antibiotické středisko uděluje povolení k vydání vázaných antibiotik a především poskytuje konzultace v oblasti antimikrobní terapie.

 

 

 

Kontakty pro konzultace jsou uvedeny v E-05 Konzultační činnost laboratoře.

 

Zpět na úvodní stranu