LOGO_NNB

Centrální laboratoře

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické mikrobiologie

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

 

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň

 

Informace o laboratoři

Seznamy vyšetření

Manuál pro odběry

Příjem vzorků

Komunikace s laboratoří

Konzultace

Vydávání výsledků

Pro pacienty

Obsah příručky

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

tato laboratorní příručka Centrálních laboratoří Fakultní nemocnice Bulovka je věnována všem, kteří potřebují informace o našich odděleních, o naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, obsahuje zásady správné přípravy před odběrem krve, sběrem moče  pro pacienty i pro provádějící oddělení. Dodržování všech uvedených pokynů má zásadní význam pro spolehlivé vyšetření.

 

Příručka je koncipována v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty a je průběžně aktualizována.

 

Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.

 

Uvítáme vaše podněty a připomínky, těšíme se na spolupráci.

 

 

   Kolektiv pracovníků Centrálních laboratoří Fakultní nemocnice Bulovka

 

 

 

 

 

 

 

Verze 03, březen 2023

Vytvořeno programem SLP, verze 4.04.01