A-02 Obsah

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 28.02.2022

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Úvodní informace

 

A-01 Předmluva

A-02 Seznam kapitol

 

Informace o laboratoři

 

B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje

B-02 Základní informace o laboratoři

B-03 Zaměření laboratoře

B-04 Úroveň a stav akreditace

B-05 Organizace laboratoře, členění

 

Přehled nabízených služeb

 

B-06 Spektrum nabízených služeb

E-10 Vyšetření samoplátců

D-03 Vyšetření ve smluvních laboratořích

 

Manuál pro odběr vzorků

 

C-01 Odběr vzorků - základní informace

C-02 Požadavkové listy - žádanky

C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření

C-05 Používaný odběrový systém

C-06 Příprava pacienta před odběrem

C-07 Identifikace pacienta a vzorku

C-08 Pokyny k odběru vzorků

C-09 Množství vzorku

C-10 Základní informace o bezpečnosti

C-11 Transport vzorků do laboratoře

 

Preanalytické procesy v laboratoři

 

D-01 Příjem žádanek a vzorků

D-02 Kritéria pro přijetí vzorku

D-03 Vyšetření ve smluvních laboratořích

 

Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

E-02 Výsledky - formy vydávání, typy zpráv

E-03 Změny výsledků a nálezů

E-04 Časová dostupnost výsledků

E-05 Konzultační činnost laboratoře

E-06 Řešení stížností

E-07 Vydávání potřeb laboratoří

E-08 Vyšetření samoplátců

 

Seznamy vyšetření

 

OKBI + OKHT-  seznam vyšetření

            OKBI - počítané parametry

OKM – seznam vyšetření

Parazitologie – seznam vyšetření

Virologie a infekční sérologie - seznam vyšetření

Přehled externích vyšetření

 

Vyhledávání vyšetření

 

Pokyny a instrukce

 

Před odběrem krve

Příprava pacienta

Odběr vzorku moče

Sběr moče za 24 hodin

OGTT - pokyny pro pacienta

Odběr moče na HIOK

Pokyny pro odběr stolice

Pokyny pro perianální otisk

Odběr stolice na FOB

Calprotectin - návod na odběr

Vydávání výsledků pacientům

Návod na použití odběrových souprav na virologická vyšetření

Odběr materiálu pro přímý průkaz herpetických virů

 

Používané zkratky

 

Seznam použitých zkratek

 

Přílohy

 

Zmocnění k převzetí výsledků