LOGO_NNB

Centrální laboratoře

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické mikrobiologie

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

 

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň

 

Informace o laboratoři

Seznamy vyšetření

Manuál pro odběry

Příjem vzorků

Komunikace s laboratoří

Konzultace

Vydávání výsledků

Pro pacienty

Obsah příručky

 

            Manuál pro odběr primárního vzorku

 

            Odběr vzorků - základní informace

            Požadavkové listy - žádanky

            Požadavky na dodatečná vyšetření

            Používaný odběrový systém

            Pokyny k odběru vzorku

            Množství vzorku

            Transport vzorků do laboratoře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze 03, únor 2022

Vytvořeno programem SLP, verze 3.94.01