C-07 Identifikace pacienta a vzorku

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

 

U všech primárních vzorků musí existovat návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím požadavkového listu.

V laboratoři se nesmí vyskytovat vzorky pacientů určené k analýze bez správné identifikace pacienta.

Před vlastním odběrem pacienta se označí odběrová nádobka štítkem s povinnými identifikačními údaji pacienta a zkontroluje se shoda všech údajů (identifikace pacienta, označení odběrové nádobky, příslušná žádanka), aby byla zcela vyloučena možnost záměny.

Zkumavka s vysoce infekčním materiálem musí být samostatně zabalena a žádanka musí být označena červeným znakem „0“ v pravém horním rohu.

 

Nezbytnou identifikaci zkumavky (nádobky) s biologickým materiálem tvoří příjmení, jméno a rodné číslo (číslo pojištěnce). 

 

Po kontrole přijatého materiálu a průvodky jsou identifikační znaky pacienta zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, případně označení analyzátoru nebo pracoviště). Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. Vzorku je rovněž přiděleno centrální číslo, štítkem s centrálním číslem je označena průvodka k vyšetření.

Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je pro každý alikvot připravena identifikace štítkem s návazností k příslušnému laboratornímu číslu, pro jednoho pacienta je připraven příslušný počet potřebných zkumavek. 

 

Postup při chybné identifikaci pacienta – viz  D-02 Kritéria pro přijetí vzorku

 

Popis žádanky a způsobu vyplňování je v kapitole – viz  C-02 Požadavkové listy - žádanky

 

 

Zpět na úvodní stranu