E-04 Časová dostupnost výsledků

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

E-04 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 

 

Centrální laboratoře FNB prostřednictvím laboratorního informačního systému evidují čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

 

V doporučeních odborných společností se časovou dostupností výsledků míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku (TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80 % vybraných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně.

 

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v dokumentu OKBI - Seznam vyšetření (údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace vzorku, odezva rutinní je doba do vydání výsledkového listu v rutinním režimu, dostupnost statimová znamená, že výsledek je uvolněn cca do jedné hodiny od doručení do laboratoře).

 

Dostupnost výsledků biochemických analýz ordinovaných z indikace statim:

 

Analyt

Čas (min)

Poznámka

P;S glukóza, látková koncentrace

60

P;S;U kalium, látková koncentrace

60

P;S;U natrium, látková koncentrace

60

P;S;U chloridy, látková koncentrace

60

P;S kalcium celk. /ioniz., látková koncentrace

60

cB;aB pH a krevní plyny

30

Dáno preanalytickou fází

P;S bilirubin, látková koncentrace

60

P;S ALT, koncentrace katalytické aktivity

60

P;S AST, koncentrace katalytické aktivity

60

P;S GGT, koncentrace katalytické aktivity

60

P;S ALP, koncentrace katalytické aktivity

60

P;S;U urea, látková koncentrace

60

P;S;U kreatinin, látková koncentrace

60

P laktát

30

Dáno preanalytickou fází

P amoniak

30

Dáno preanalytickou fází

P;S cholinesteráza, koncentr. katal. aktivity

60

P;S AMS, koncentrace katalytické aktivity

60

P;S lipáza, koncentrace katalytické aktivity

60

P;S CK-MB mass, koncentrace

60

P;S myoglobin, hmotnostní koncentrace

60

P;S troponin, hmotnostní koncentrace

60

P;S hCG, arbitrární látková koncentrace

60

P;S digoxin, látková koncentrace

60

P;S albumin, hmotnostní koncentrace

60

P;S protein celk., hmotnost. koncentrace

60

CSF; biochemické vyšetření základní

60

P;S CK, koncentrace katalytické aktivity

60

P;S teofylin, hmotnostní koncentrace

60

P;S CRP, hmotnostní koncentrace

60

P;U osmolalita

60

P;S etanol, látková koncentrace

60

 

 

Dostupnost výsledků hematologických analýz ordinovaných z indikace statim:

Vyšetření

Čas (min)

Krevní obraz, diferenciální rozpočet a retikulocyty z analyzátoru

60

Koagulační vyšetření (PT, APTT, DD, TT, AT, FB, LMWH, FDP)

120

Krevní skupina, screening protilátek, křížový pokus, PAT

90

Transfuze z vitální indikace

co nejdříve

 

 

 

Dostupnost výsledků mikrobiologických analýz ordinovaných z indikace statim:

Interval od zpracování vzorku materiálu do uzavření výsledku vyšetření se v mikrobiologii velmi liší v závislosti na druhu vyšetření a volbě použité metody. Doba dostupnosti výsledků se tak může lišit od desítek minut (stanovení antigenu, mikroskopické vyšetření, detekce protilátek v automatickém analyzátoru) až po řadu týdnů (9 týdnů u klasické kultivace na TBC).

 

Jednotlivé doby odezvy jsou uvedeny v OKM - Seznam vyšetření. U vybraných molekulárně biologických metod je vyšetření prováděno v intervalech závislých na počtu dodaných vzorků z důvodu organizace práce a ekonomiky provozu.

V případě urgentního vyšetření doporučujeme individuální domluvu - linka 2323 (viz C-03 Požadavky na urgentní vyšetření)

 

 

 

Zpět na úvodní stranu