C-11 Transport vzorků do laboratoře

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-11 Transport vzorků do laboratoře

 

Odběr, transport a příjem vzorků musí probíhat v souladu s podmínkami preanalytické fáze. Detaily k jednotlivým vyšetřením včetně podmínek odběru a preanalytické fáze jsou uvedeny ve vyhledavači Laboratorní metody. 

Při plánování času odběru pacienta před transportem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku.

Srážlivou krev netransportujte ihned po odběru, ponechte minimálně 10 minut v klidu pro dostatečnou koagulaci (v opačném případě může dojít k hemolýze nebo k dodatečnému vysrážení fibrinu). 

 

Transport primárních vzorků na Centrální příjem (CP) z lůžkových oddělení a z ambulancí:

Transport biologického materiálu musí být dostatečně rychlý, šetrný a při adekvátní teplotě, aby vzorky určené k analýze byly v co nejkratší době v laboratoři a byly zpracovány dle zásad správné laboratorní práce. Zkumavky s materiálem musí být zasílány co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být skladován do druhého dne v lednici. Pozor na zátky (v některých případech mohou ovlivnit výsledek analýzy). Dokumentace k biologickému materiálu musí být uložena tak, aby se biologickým materiálem neznehodnotila. Žádanka nebo odběrová nádobka znečištěná biologickým materiálem bude pracovníkem centrálního příjmu odmítnuta.

 

Krev při transportu je třeba chránit před extrémní vnější teplotou a světlem (v teple dochází k aktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy, mráz způsobuje hemolýzu, vystavení světlu vede k odbourávání bilirubinu apod.)

Transport musí být dostatečně rychlý. Dlouhý kontakt elementů se sérem působí změny v koncentracích celé řady analytů, enzymů, iontů.

Podmínky transportu jsou pravidelně kontrolovány pracovníky CP.

 

Formy transportu biologického materiálu:

 

·         potrubní poštou – CP přijímá vzorky 24 hodin denně. Provoz a podmínky potrubní pošty – viz NNB_RAD_01/2016 Potrubní pošta a související dokumenty.

 

Potrubní poštou nelze poslat:

 

·         ústavní dopravou – ze vzdálenějších pavilónů je pravidelný svoz zajišťován pracovníkem dopravy FNB dle harmonogramu jízdy, standardně 2x během dopoledne mezi 7. – 11. hodinou (kromě sobot a nedělí), viz ošetřovatelský standard O 11 Transport biologického materiálu.

 

·         individuální příjem – materiál je doručen na CP osobně sanitářem či jiným pověřeným pracovníkem nebo pacientem

 

·         transport z jiných zdravotnických zařízení do CL FNB – materiál předává na CP osoba odpovědná za transport (řidič sanity, apod.)

 

·         transport biologického materiálu do příslušných smluvních laboratoří zajišťuje od 1. 10. 2018 doprava FNB (viz  D-03 Vyšetření ve smluvních laboratořích).

 

Ke každému vzorku, který je určen ke zpracování v laboratoři, je nutné přiložit správně vyplněnou průvodku. Průvodky nikdy nepřekládejte, slouží jako úřední doklad k archivaci a pro kontrolu zdravotními pojišťovnami.

 

Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře.

 

Biologický materiál nelze zasílat poštou.

 

 

Související dokumenty:

D-01 Příjem žádanek a vzorků

D-02 Kritéria pro odmítnutí vzorku

 

 

Zpět na úvodní stranu