D-01 Příjem žádanek a vzorků

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

D-01 Příjem žádanek a vzorků

 

Příjem biologického materiálu na vyšetření v Centrálních laboratořích FNB zajišťuje úsek Centrálního příjmu (CP). Probíhá zde společný příjem biologického materiálu na rutinní i statimová vyšetření:

-          biochemická a imunologická (OKBI)

-          hematologická a transfuzní (OKHT)

-          mikrobiologická (OKM)

-          virologická (OKM)

-          do smluvních laboratoří – viz D-03 Vyšetření ve smluvních laboratořích

 

Kontaktní místo: pavilon č. 8, přízemí vpravo

Telefon: 2887, během pohotovostní služby 2000 (služba biochemie) nebo 2374 (služba hematologie).

Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin

Mimo tuto dobu během pohotovostní služby zajišťuje příjem materiálu pohotovostní služba.

Pracovní režim: nepřetržitý provoz

 

Odpovědnost za dodržení podmínek transportu biologického materiálu:

Pracovník svozu FNB, sanitář klinického oddělení, zdravotníkem poučený ambulantní pacient

 

Předání a příjem biologického materiálu:

Osoba, která přichází s biologickým materiálem, má povinnost předat ho vždy osobně na centrálním příjmu přítomným pracovníkům CP – pro kontakt a vstup do budovy nutno použít zvonek u vchodu na CP. 

Přebírající pracovník CP kontroluje označení nádobek s biologickým materiálem, vyplnění žádanek na vyšetření a shodu údajů, dále dostatečné množství biologického materiálu, jeho druh a kvalitu. 

Nezbytnou, tj. minimální jednoznačnou identifikaci biologického materiálu uvedenou na průvodce a vzorku před přidělením laboratorního čísla tvoří jméno a příjmení pacienta a rodné číslo, resp. číslo pojištění (např. u cizinců) a oba parametry se musí shodovat, jinak je nutné materiál odmítnout.

Jsou-li zjištěny nesrovnalosti, není materiál přijat k vyšetření a zjištěné nedostatky jsou řešeny ve spolupráci s pracovníky klinických oddělení požadujících vyšetření. Evidence neshod a jejich řešení jsou dokumentovaným způsobem oznámeny žadateli vyšetření – viz D-02 Kritéria pro odmítnutí vzorku.

 

Vyšetření se speciálními požadavky na preanalytickou fázi jsou přijata pouze za předpokladu splnění těchto podmínek.

 

Další informace k vyšetřením, podmínkám odběru a preanalytické fázi:

 

Vyhledavač laboratorních vyšetření

Seznamy vyšetření

 

Důležité informace k příjmu materiálu a jeho zpracování:

 

Materiál dodaný na biochemická a imunologická vyšetření v pracovních dnech mezi 6:00 – 14:00 hodinou je zpracován v den dodání. Z materiálu dodaného po 14:00 hodině je možno v den dodání požadovat pouze statimová vyšetření.

Zpracování materiálu na mikrobiologii – viz informace v dokumentu OKM.

 

Materiál na vyšetření, která nejsou prováděna v průběhu pohotovostní služby, je uskladněn předepsaným způsobem a zařazen ke zpracování následující pracovní den.

Zpracování materiálu může být při závažných provozních problémech regulováno. O této situaci je žadatel informován telefonicky nebo elektronicky.

 

Skladování vzorků po analýze a dodatečná vyšetření – viz  C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření

Další informace k organizaci práce Centrálních laboratoří – viz B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění.

 

 

Zpět na úvodní stranu