C-01 Odběr vzorků - základní informace

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP_03

verze dokumentu

: 03

platí od

: 26.04.2021

sestaveno

: 15.03.2023

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

C-01 Manuál pro odběry vzorků

 

Základní informace:

Vyplnění požadavkového listu, viz C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku.

Odběrové nádobky pro primární vzorky (včetně přísad), viz C-05 Používaný odběrový systém.

Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat, viz C-09 Množství vzorku.

Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz, viz C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření.

 

Indikace k vyšetření:

Indikace k jednotlivým vyšetřením jsou k dispozici na záložce „Vyšetření“ po zvolení konkrétního testu z následujícího odkazu: https://www.labtestsonline.cz/

 

Omezení frekvence vyšetření:

Některá vyšetření jsou zdravotními pojišťovnami hrazena s určitým frekvenčním omezením. V Seznamu vyšetření jsou důležitá frekvenční omezení uvedena u vybraných vyšetření.

 

Mikrobiologie – komentář k výtěžnosti vyšetření:

Výtěžnost mikrobiologického vyšetření je velmi závislá na indikaci vyšetření, načasování odběru, volbě materiálu, volbě odběrové soupravy, technice odběru, podmínkách transportu. Průběh diagnostického procesu v laboratoři se pak opírá o vstupní informace o vzorku, mikrobiolog se v závislosti na nich orientuje na potenciální patogeny, volí mezi screeningem a podrobnou identifikací, rozhoduje, kterým vykultivovaným bakteriálním druhům bude stanovena citlivost k antimikrobním látkám a v jakém rozsahu. Z těchto důvodů je k validnímu vyšetření nutná výměna informací, která začíná úplným vyplněním žádanky a pokračuje sdělováním významných průběžných výsledků nebo včasným upozorněním na kritické nálezy mikrobiologem. Optimální je úzká spolupráce laboratoře s ošetřujícím lékařem.

 

Související informace:

 C-02 Požadavkové listy - žádanky

 C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření

 C-05 Používaný odběrový systém

 C-06 Příprava pacienta před odběrem

 C-07 Identifikace pacienta a vzorku

 C-08 Pokyny k odběru vzorků

 C-09 Množství vzorku

 C-10 Základní informace o bezpečnosti

 C-11 Transport vzorků do laboratoře

 

 

Zpět na úvodní stranu