Seznam vyšetření OKBI a OKHT

25-OH Vitamin D
ABR - vyšetření acidobazické rovnováhy
ACLA-IgG -> Anti-kardiolipin IgG v séru
ACLA-IgM -> Anti-kardiolipin IgM v séru
ACR (poměr albumin / kreatinin v moči) -> Albumin / kreatinin v moči (výpočet)
AECA-IgG -> Anti-endoteliální buňky IgG v séru
AEPA-IgG -> Anti-exokrinní pankreas IgG
AGA-IgA -> Anti-gliadin IgA v séru
AGA-IgG -> Anti-gliadin IgG v séru
Alaninaminotransferáza v séru -> ALT v séru
Albumin / kreatinin v moči (výpočet)
Albumin v séru
Albumin v moči
Albumin v nespecifikované tekutině -> Albumin v punktátu
Albumin v punktátu
Albumin v séru elektroforeticky
Alfa-1-antitrypsin v séru
Alfa-1-fetoprotein v séru
Alfa-1-globuliny v séru elektroforeticky
Alfa-2-globuliny v séru elektroforeticky
Alfa-2-makroglobulin v séru
Alfa-amyláza v moči
Alfa-amyláza v punktátu
Alfa-amyláza v séru
Alkalická fosfatáza v séru -> ALP v séru
ALP v séru
ALT v séru
AMA -> Anti-mitochondrie IgG v séru
AMA typizace -> Anti-M2 IgG v séru
Amoniak v plazmě
AMS v moči -> Alfa-amyláza v moči
AMS v nespecifikované tekutině -> Alfa-amyláza v punktátu
AMS v séru -> Alfa-amyláza v séru
ANA -> Anti-nukleární protilátky IgG
ANALÝZA NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ
ANCA IgA, IgG v séru
ANCA-typizace -> Anti-elastáza v séru
Angiotenzin konvertující enzym v séru
Anti-beta-2-glykoprotein IgG v séru
Anti-beta-2-glykoprotein IgM v séru
Anti-BPI IgG v séru
Anti-CCP IgG v séru
Anti-centromery IgG v séru
Anti-dsDNA IgG NIF konfirmace
Anti-elastáza v séru
Anti-ENA/histony v séru
Anti-ENA/Jo-1 IgG v séru
Anti-ENA/PM-Scl IgG v séru
Anti-ENA/RNP IgG v séru
Anti-ENA/Scl-70 IgG v séru
Anti-ENA/Sm IgG v séru
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG v séru
Anti-ENA/SS-B/La IgG v séru
Anti-endomyzium IgA v séru
Anti-endomyzium IgG v séru
Anti-endoteliální buňky IgG v séru
Anti-exokrinní pankreas IgG
Anti-F-aktin IgG v séru
Anti-GBM IgG v séru
Anti-gliadin IgA v séru
Anti-gliadin IgG v séru
Anti-hladký sval v séru
Anti-intrinsic faktor IgG v séru
Anti-kardiolipin IgG v séru
Anti-kardiolipin IgM v séru
Anti-kathepsin IgG v séru
Anti-laktoferin v séru
Anti-LC-1 IgG v séru
Anti-LKM IgG v séru
Anti-LKM-1 IgG v séru
Anti-M2 IgG v séru
Anti-M4 IgG v séru
Anti-M9 IgG v séru
Anti-mitochondrie IgG v séru
Anti-MPO IgG v séru
Anti-nukleární protilátky IgG
Anti-nukleohistony IgG v séru
Anti-parietální buňky IgG v séru
Anti-PR3 IgG v séru
Anti-retikulin IgA v séru
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA v séru
Anti-SLA /LP IgG v séru
Anti-streptolysin O
Anti-TPO v séru
Anti-transglutamináza IgA v séru
Anti-transglutamináza IgG v séru
Anti-TSH, TRAK v séru
Anti-Tyreoglobulin v séru
Anti-Xa (při léčbě některým z LMWH) v plazmě
Anti-Xa (u UFH) v plazmě -> Anti-Xa při léčbě UFH (nefrakcionovaný heparin)v plasmě
Anti-Xa aktivita při léčbě LMWH (nízkomolekulární hep.) -> Anti-Xa (při léčbě některým z LMWH) v plazmě
Anti-Xa při léčbě UFH (nefrakcionovaný heparin)v plasmě
Antigen karcinomu skvamózních buněk v séru -> SCCA v séru
Antihemofilický faktor -> Faktor VIII v plazmě (Stago)
Antitrombin (AT) v plazmě
APBN -> Apixaban (Eliquis)
APC rezistence v plazmě - STAGO
Apixaban (Eliquis)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
APTT v plazmě - poměr
ARA -> Anti-retikulin IgA v séru
Arixtra (fondaparinux) v plazmě
ASA -> Pemphigus IgG, Pemphigoid IgG
ASCA -> Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA v séru
ASLO -> Anti-streptolysin O
ASMA-IgG -> Anti-hladký sval v séru
Aspartátaminotransferáza v séru -> AST v séru
AST v séru
B-lymfocyty -> Buňky CD19+ (B-lymfocyty)
Barvení na železo
Base excess-ABR
Bence-Jones protein (BJB) -> Imunofixace moči
Beta-1-globuliny v séru elektroforeticky
Beta-2-globuliny v séru elektroforeticky
Beta-2-mikroglobulin v moči
Beta-2-mikroglobulin v séru
BF - ASCITES
BF - DIALYZÁT
BF - LIKVOR
BF - OBECNĚ
BF - PLEURÁLNÍ TEKUTINA
BF - SYNOVIÁLNÍ TEKUTINA
Bilirubin celkový v séru
Bilirubin konjugovaný v séru
Bilirubin přímý v séru -> Bilirubin konjugovaný v séru
Bílkovina celková v moči
Bílkovina celková v séru
Bílkovina celková - ztráty močí (výpočet)
Bílkovina celková v likvoru
Bílkovina celková v punktátu
BNP (hmotnostní koncentrace)
Buňky CD16+56 (NK buňky)
Buňky CD19+ (B-lymfocyty)
Buňky CD3+ (T-lymfocyty)
Buňky CD3+ TCR gamma/delta
Buňky CD4+ (Th-lymfocyty)
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD8+ (Tc-lymfocyty)
Buňky HLA-DR+/CD3+
Buňky HLA-DR+/CD8+
C-peptid v séru
C-reaktivní protein v punktátu
C-reaktivní protein v séru
C3 v séru
C4 v séru
Ca - odpad močí -> Vápník - odpad močí (výpočet)
CA 125 v séru
CA 15-3 v séru
CA 19-9 v séru
CA 72-4 v séru
Ca ionizované v séru -> Vápník ionizovaný v séru
Ca v moči - koncentrace -> Vápník v moči - koncentrace
Ca/Kr v moči (výpočet)
Ca/Mg v moči (výpočet)
Calprotectin ve stolici
CB / Kreatinin v moči (výpočet)
CB v nespecifikované tekutině -> Bílkovina celková v punktátu
CD3+ g/d receptory -> Buňky CD3+ TCR gamma/delta
CEA v séru
Ceruloplazmin v séru
CIK -> CIK v séru
CIK v séru
CK v séru
CK- MB mass v séru
Cl v nespecifikované tekutině -> Chloridy (chloridový anion) v punktátu
Clearance bezsolutové vody (výpočet)
Clearance draslíku (výpočet)
Clearance kreatininu (výpočet)
Clearance kreatininu korigovaná (výpočet)
Clearance osmolality (výpočet)
Clearance sodíku (výpočet)
CRP v nespecifikované tekutině -> C-reaktivní protein v punktátu
CRP v séru -> C-reaktivní protein v séru
Cystatin C v séru
Cytochemické vyšetření železa v nátěrech KD -> Barvení na železo
D Dimery kvantitativně (FEU) v plazmě
Dehydroepiandrosteron sulfát -> DHEA-sulfát v séru
DHEA-sulfát v séru
Diferenciální počet leukocytů mikroskopicky
Digoxin v séru
Draslík - odpad močí -> Kalium (draselný kation) - odpad močí (výpočet)
Draslík v moči -> Kalium (draselný kation) v moči
Draslík v séru -> Kalium (draselný kation) v séru
ECP v séru
eGFR (CKD-EPI cystatin C)- výpočet
eGFR (CKD-EPI kreat.+cystatin C) výpočet
eGFR (CKD-EPI)- výpočet
eGFR (MDRD)- výpočet
eGFR (Schwartz)- výpočet
Elektroforéza proteinů v moči
ELFO sérových proteinů -> Albumin v séru elektroforeticky
Eliquis -> Apixaban (Eliquis)
EMA-IgA -> Anti-endomyzium IgA v séru
EMA-IgG -> Anti-endomyzium IgG v séru
ENA screen-IgG -> ENA screening v séru
ENA screening v séru
ENA typizace -> Anti-ENA/Jo-1 IgG v séru
Eozinofilní kationický protein -> ECP v séru
Estradiol v séru
Etanol gelifikační test v plazmě
Etanol v séru
Faktor IX v plazmě (Stago)
Faktor V Leiden v plazmě
Faktor VIII v plazmě (Stago)
Faktor XII v plazmě (Stago)
FDP v plazmě
FDP v plazmě - analyzátor
Fe v séru -> Železo v séru
Fenytoin v séru
Feritin v séru
Ferritin -> Feritin v séru
Fibrin/fibrinogen degradační produkty v plazmě -> FDP v plazmě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty v plazmě (anal.) -> FDP v plazmě - analyzátor
Fibrinogen v plazmě
Folát v séru
Folitropin v séru -> FSH v séru
Fosfáty anorganické - odpad močí -> Fosfor - odpad močí (výpočet)
Fosfáty anorganické - v moči -> Fosfor v moči
Fosfáty anorganické v séru -> Fosfor v séru
Fosfor - odpad močí (výpočet)
Fosfor v moči
Fosfor v séru
Frakční exkrece draselného kationtu -> Frakční exkrece draslíku (výpočet)
Frakční exkrece draslíku (výpočet)
Frakční exkrece kyseliny močové (výpočet)
Frakční exkrece osmolality -> Frakční exkrece osmolality (výpočet)
Frakční exkrece osmolality (výpočet)
Frakční exkrece sodíku (výpočet)
Frakční exkrece sodného kationtu -> Frakční exkrece sodíku (výpočet)
FSH v séru
Gama-globuliny v séru elektroforeticky
Gama-glutamyltransferáza v séru -> GGT v séru
Gentamicin v séru
GGT v séru
Glu v nespecifikované tekutině -> Glukóza v punktátu
Glukóza (oGTT, +120) v plazmě
Glukóza (oGTT, +60) v plazmě
Glukóza (oGTT, 0 min.) v plazmě
Glukóza - odpad močí (výpočet)
Glukóza v likvoru
Glukóza v moči
Glukóza v punktátu
Glukóza v séru
GPCA -> Anti-parietální buňky IgG v séru
Hagemanův faktor -> Faktor XII v plazmě (Stago)
HBD v séru
hCG intaktní + volná beta podjednotka v séru
HCG + beta -> hCG intaktní + volná beta podjednotka v séru
HCO3 aktuální -> Hydrogenkarbonáty aktuální v plazmě
HCO3 standardní -> Hydrogenkarbonáty standardní v plazmě
HDL cholesterol -> Cholesterol HDL v séru
Hemoglobin A1c v krvi
Hemoglobin glykovaný v krvi -> Hemoglobin A1c v krvi
Hemoglobin ve stolici (kvantitativně)
Hemoglobin_POCT v plné krvi
Heparinem indukovaná trombocytopenie - orientačně -> HIT orientačně
HIT orientačně
HLA-B27 screening
Homocystein v plazmě
Hořčík - odpad močí (výpočet)
Hořčík celkový v séru
Hořčík ionizovaný v séru
Hořčík v moči
Hydrogenkarbonáty aktuální v plazmě
Hydrogenkarbonáty standardní v plazmě
Hydroxybutyrátdehydrogenáza v séru -> HBD v séru
Chemické a morfologické vyšetření moče
Chemické a morfologické vyšetření likvoru
Chloridy (chloridový anion) - odpad močí (výpočet)
Chloridy (chloridový anion) v likvoru
Chloridy (chloridový anion) v moči
Chloridy (chloridový anion) v punktátu
Chloridy (chloridový anion) v séru
Chloridy - odpad močí -> Chloridy (chloridový anion) - odpad močí (výpočet)
Chloridy v likvoru -> Chloridy (chloridový anion) v likvoru
Chloridy v moči - koncentrace -> Chloridy (chloridový anion) v moči
Chloridy v séru -> Chloridy (chloridový anion) v séru
CHOL v nespecifikované tekutině -> Cholesterol v punktátu
Cholesterol HDL v séru
Cholesterol LDL v séru
Cholesterol LDL v séru (výpočet)
Cholesterol non-HDL (výpočet)
Cholesterol v punktátu
Cholesterol v séru
Cholinesteráza v séru
Christmas faktor -> Faktor IX v plazmě (Stago)
Identifikace antierytrocytárních protilátek -> Identifikace protilátek
Identifikace protilátek
IgA celkový v séru
IgA1 celkový v séru
IgA2 celkový v séru
IgE celkový v séru
IgE specifické v séru
IGF-1 v séru
IgG celkový v séru
IgG1 podtřída v séru
IgG2 podtřída v séru
IgG3 podtřída v séru
IgG4 podtřída v séru
IgM celkový v séru
Imunofixace -> M-komponenta v séru kvantitativně
Imunofixace moči
index U-Ca/U-Kr -> Ca/Kr v moči (výpočet)
index U-Ca/U-Mg -> Ca/Mg v moči (výpočet)
Index U-CB/ U-Kr -> CB / Kreatinin v moči (výpočet)
Index volných androgenů (FAI)
Inhibitor orientačně (dvouhodinové APTT) -> Inhibitor orientačně - APTT
Inhibitor orientačně (dvouhodinové PT) -> Inhibitor orientačně - PT
Inhibitor orientačně - APTT
Inhibitor orientačně - PT
Interleukin 6
INTF -> Anti-intrinsic faktor IgG v séru
Inzulinu podobný růstový faktor 1 -> IGF-1 v séru
K v nespecifikované tekutině -> Kalium (draselný kation) v punktátu
Kalcium v séru -> Vápník celkový v séru
Kalium (draselný kation) - odpad močí (výpočet)
Kalium (draselný kation) v moči
Kalium (draselný kation) v punktátu
Kalium (draselný kation) v séru
Kalprotektin, F-Calprotectin -> Calprotectin ve stolici
Karbamazepin v séru
Karbohydrátový antigen 72-4 v séru -> CA 72-4 v séru
Karbohydrátový antigen 19-9 v séru -> CA 19-9 v séru
Karbohydrátový antigen CA 125 v séru -> CA 125 v séru
Karbohydrátový antigen CA 15-3 v séru -> CA 15-3 v séru
Karcinoembryonální antigen v séru -> CEA v séru
KEB- koeficient energetické bilance (výpočet)
Kobalamin v séru -> Vitamin B12 v séru
Korekční test - APTT
Korekční test - PT
Korekční test - TT
Korekční test APTT (dif.diagnostika prodlouženého APTT) -> Korekční test - APTT
Korekční test PT (difer. diagnostika prodlouženého PT) -> Korekční test - PT
Korekční test TT (difer. diagnostika prodlouženého TT) -> Korekční test - TT
Kortizol v séru
Kortizol volný - odpad močí za 24 h (výpočet)
Kortizol volný v moči
Krea v nesepecifikované tekutině -> Kreatinin v punktátu
Kreatinin - odpad močí (výpočet)
Kreatinin v moči
Kreatinin v punktátu
Kreatinin v séru
Kreatinkináza MB v séru -> CK- MB mass v séru
Kreatinkináza v séru -> CK v séru
Krevní destičky - Plt (Platelets) mikroskopicky -> Trombocyty v nátěru periferní krve
Krevní obraz - DRÉN
Krevní obraz bez diferenciálu
Krevní obraz s analyzátorovým diferenciálem -> Krevní obraz s diferenciálním počtem leukocytů
Krevní obraz s diferenciálem - DRÉN
Krevní obraz s diferenciálním počtem leukocytů
Krevní plyny, pH a oximetrie -> ABR - vyšetření acidobazické rovnováhy
Krevní skupina
Krevní skupina novorozence
Krvácivost podle Duka
Křížový pokus -> Zkouška kompatibility krve
Kyselina listová v séru -> Folát v séru
Kyselina močová - odpad močí (výpočet)
Kyselina močová v moči
Kyselina močová v séru
Laktát v likvoru
Laktát v plazmě
Laktátdehydrogenáza v séru -> LD v séru
LD v nespecifikované tekutině -> LD v punktátu
LD v punktátu
LD v séru
LDL cholesterol -> Cholesterol LDL v séru
LH v séru
Lipáza v punktátu
Lipáza v séru
Lipoprotein (a) v séru
LMWH -> Anti-Xa (při léčbě některým z LMWH) v plazmě
LPS v nespecifikované tekutině -> Lipáza v punktátu
Lupus antikoagulans v plazmě
Luteinizační hormon v séru -> LH v séru
M-komponenta (kvantifikace) v séru
M-komponenta kvalitativně -> M-komponenta v séru kvalitativně
M-komponenta v séru kvalitativně
M-komponenta v séru kvantitativně
Mg - odpad močí -> Hořčík - odpad močí (výpočet)
Mg celkový v séru -> Hořčík celkový v séru
Mg ionizované v séru -> Hořčík ionizovaný v séru
Mg v moči -> Hořčík v moči
Moč+sediment -> Chemické a morfologické vyšetření moče
Močovina - odpad močí -> Urea (močovina) - odpad močí (výpočet)
Močovina v moči -> Urea (močovina) v moči
Močovina v séru -> Urea (močovina) v séru
Myoglobin v séru
Na v nespecifikované tekutině -> Natrium (sodný kation) v punktátu)
Naivní lymfocyty -> Buňky CD45RA+/CD4+
Natrium (sodný kation) - odpad močí (výpočet)
Natrium (sodný kation) v moči
Natrium (sodný kation) v punktátu)
Natrium (sodný kation) v séru
Natriuretický peptid typu B v plazmě -> BNP (hmotnostní koncentrace)
Neuron-specifická enoláza -> NSE v séru
NK buňky -> Buňky CD16+56 (NK buňky)
NSE v séru
Odhad glomerulární filtrace -> eGFR (MDRD)- výpočet
Okultní krvácení-specifické stanovení -> Hemoglobin ve stolici (kvantitativně)
Orosomukoid -> Orosomukoid v séru
Orosomukoid v séru
Osmolalita v moči
Osmolalita v séru
Paměťové lymfocyty -> Buňky CD45RO+/CD4+
Parathormon (parathyrin) (1-84) -> PTH (1-84) v plazmě
pCO2 - Krev (ABR)
PCT (metoda CMIA - B.R.A.H.M.S.) -> Prokalcitonin v séru
Pemphigus IgG, Pemphigoid IgG
pH - Krev (ABR)
pH nespecifikované tekutiny -> pH testovacím proužkem
pH testovacím proužkem
PIGF (placentrání růstový faktor), sFlt-1 (rozpustná t -> Poměr sFlt-1/PlGF v séru
Pleurální tekutina -> BF - PLEURÁLNÍ TEKUTINA
pO2 - Krev (ABR)
Poměr sFlt-1/PlGF v séru
Prealbumin v séru
Progesteron v séru
Prokalcitonin v séru
Prolaktin v séru
Prostatický specifický antigen - podíl volné frakce -> PSA - podíl volné frakce (výpočet)
Prostatický specifický antigen - volná frakce v séru -> PSA volný v séru
Prostatický specifický antigen celkový v séru -> PSA celkový v séru
Protein C - stanovení funkční aktivity v plazmě (STAGO)
Protein S - stanovení funkční aktivity v plazmě STAGO
Proteinurie -> Elektroforéza proteinů v moči
Protilátky proti antigenu jaterního cytosolu typu 1 -> Anti-LC-1 IgG v séru
Protilátky proti bazální membráně glomerulů -> Anti-GBM IgG v séru
Protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu -> Anti-CCP IgG v séru
Protilátky proti myeloperoxidáze -> Anti-MPO IgG v séru
Protilátky proti proteináze 3 -> Anti-PR3 IgG v séru
Protilátky proti TSH receptoru v séru -> Anti-TSH, TRAK v séru
Protilátky proti tyreoglobulinu v séru -> Anti-Tyreoglobulin v séru
Protilátky proti tyreoidální peroxidáze v séru -> Anti-TPO v séru
Protrombinový test v plazmě (INR)
Protrombinový test v plazmě (čas)
Protrombinový test v plazmě (poměr)
Přímý antiglobulinový test (PAT) -> Přímý Coombsův test (PCT)
Přímý Coombsův test (PCT)
PSA - podíl volné frakce (výpočet)
PSA celkový v séru
PSA volný v séru
PTH (1-84) v plazmě
PUNKTÁT MIKROSKOPICKY
Quickův test v plazmě (čas) -> Protrombinový test v plazmě (čas)
Quickův test v plazmě (INR) -> Protrombinový test v plazmě (INR)
Quickův test v plazmě (poměr) -> Protrombinový test v plazmě (poměr)
Retikulocyty analyzátorem
Retikulocyty v nátěru periferní krve
Retrakce koagula v plazmě
Retrakce plazmatického koagula -> Retrakce koagula v plazmě
Revmatoidní faktor - screening
Revmatoidní faktor IgA -> RF-IgA v séru
Revmatoidní faktor IgG -> RF-IgG v séru
Revmatoidní faktor IgM -> RF-IgM v séru
RF -> Revmatoidní faktor - screening
RF-IgA v séru
RF-IgG v séru
RF-IgM v séru
Rivaroxaban (Xarelto)
Rozpočet leukocytů mikroskopicky -> Diferenciální počet leukocytů mikroskopicky
RVXN -> Rivaroxaban (Xarelto)
RXN -> Rivaroxaban (Xarelto)
S-100B protein v séru -> S-100B v séru
S-100B v séru
S_ACE -> Angiotenzin konvertující enzym v séru
Saturace hemoglobinu kyslíkem - Krev (ABR)
Saturace transferinu (výpočet)
SCCA v séru
Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek
Sedimentace erytrocytů za 1 hodinu
SHBG v séru
Schistocyty v nátěru periferní krve
Sodík - odpad močí -> Natrium (sodný kation) - odpad močí (výpočet)
Sodík v moči -> Natrium (sodný kation) v moči
Sodík v séru -> Natrium (sodný kation) v séru
Somatomedin C -> IGF-1 v séru
Svalová vlákna ve stolici (průkaz)
Synoviální tekutina -> BF - SYNOVIÁLNÍ TEKUTINA
Škrobové zrno ve stolici (průkaz)
T-reg -> T-regulační buňky
T-regulační buňky
T3 celkový v séru
T3 volný v séru
T4 celkový v séru
T4 volný v séru
TAG v nespecifikované tekutině -> Triacylglyceroly v punktátu
Tělní tekutina nespecifikovaná -> BF - OBECNĚ
Telopeptid CTx-beta -> Beta-2-mikroglobulin v moči
Teofylin v séru
Testosteron v séru
Theophyllin v séru -> Teofylin v séru
Thyreotropin v séru -> TSH v séru
Thyroxin celkový v séru -> T4 celkový v séru
Thyroxin volný v séru -> T4 volný v séru
Titrace chladových protilátek
Titrace tepelných protilátek
Transferin saturovaný železem -> Saturace transferinu (výpočet)
Transferin v séru
Triacylglyceroly v punktátu
Triacylglyceroly v séru
Trijodthyronin celkový v séru -> T3 celkový v séru
Trijodthyronin volný v séru -> T3 volný v séru
Trombinový test v plazmě
Trombocyty (ThromboExact) v krvi
Trombocyty v nátěru periferní krve
Troponin I ultrasenzitivní
TSH v séru
tTG-IgA -> Anti-transglutamináza IgA v séru
tTG-IgG -> Anti-transglutamináza IgG v séru
Tubulární resorpce (výpočet)
Tukové kapénky ve stolici (průkaz)
Typizace erytrocytárních antigenů
UFH -> Anti-Xa při léčbě UFH (nefrakcionovaný heparin)v plasmě
Urát v séru -> Kyselina močová v séru
Urea (močovina) - odpad močí (výpočet)
Urea (močovina) v moči
Urea (močovina) v punktátu
Urea (močovina) v séru
Urea v nespecifikované tekutině -> Urea (močovina) v punktátu
Vankomycin v séru
Vápník - odpad močí (výpočet)
Vápník celkový v séru
Vápník ionizovaný v séru
Vápník v moči - koncentrace
Vazebná kapacita železa v séru (výpočet)
Vazebný globulin pro pohlavní steroidní hormony -> SHBG v séru
Vitamin B12 v séru
Xarelto -> Rivaroxaban (Xarelto)
Zkouška kompatibility krve
Železo v séru
Žlučové kyseliny celkové v séru