Přehled externích vyšetření

(screening - azathioprin) -> TPMT - genotypizace
17-hydroxyprogesteron v séru
5-hydroxyindolacetát -> Kyselina hydroxyindoloctová (HIOK) v moči - odpad
5-hydroxytryptamin -> Serotonin v séru
ACTH v plazmě
Aldosteron v séru
ALP jaterní izoenzym v séru -> ALP jaterní v séru
ALP jaterní v séru
ALP kostní izoenzym v séru -> ALP kostní v séru
ALP kostní v séru
Amikacin v séru
Aminokyseliny (sérum / plazma, suchá kapka, moč) -> Diagnostika dědičných metabolických poruch
Amiodaron v séru
Amyláza pankreatická v séru
Androstendion v séru (ANDR_DION)
Anti-acetylcholin receptor -> Anti-acetylcholin receptor (ACHR) v séru
Anti-acetylcholin receptor (ACHR) v séru
Anti-GAD v séru
Anti-IA-2 v séru
Anti-ICA IgG v séru
Anti-Infliximab v séru
Anti-Listeria monocytogenes, antigen O v séru
Anti-Müllerian hormon v séru (AMH)
Autoprotiláky proti inzulinu
b-CrossLaps v séru
Beta-karoten v séru
C-terminální telopeptid kolagenu I - beta forma -> b-CrossLaps v séru
C1 inhibitor v séru
CDT v séru
Cg A -> Chromogranin A v séru
Cirkulující antikoagulans v plazmě
Cu v moči - koncentrace -> Měď v moči
Cu v séru -> Měď v séru
Cu- odpad močí -> Měď - odpad močí
CYFRA 21-1 v séru
Cyklosporin A v plné krvi
Cytogenetika (krev, kostní dřeň)
Cytokeratinový fragment 21-1 -> CYFRA 21-1 v séru
Cytologická analýza nátěrů kostní dřeně
delta-4-androstendion -> Androstendion v séru (ANDR_DION)
Diagnostika dědičných metabolických poruch
Diaminooxidáza (DAO) v séru
Elastáza pankreatická ve stolici
EPO -> Erytropoetin v séru
Erytropoetin v séru
Estriol volný v séru
Etylglukuronid v moči
Everolimus v krvi
Faktor II v plazmě
Faktor VII v plazmě
Faktor X v plazmě
Faktor XI v plazmě
Fúzní gen BCR-ABL
Gastrin v séru
Haptoglobin v séru
HE4 v séru
Hemochromatóza
Heparinem indukovaná trombocytopenie -> HIT serologicky
Histamináza -> Diaminooxidáza (DAO) v séru
Histologické vyšetření kostní dřeně (trepanobiopsie)
HIT serologicky
HLA protilátky
Hladina Infliximabu v séru -> Infliximab v séru
Human Epididymal Protein 4 -> HE4 v séru
Chloridy (chloridový anion) v potu
Chromogranin A v séru
Infliximab v séru
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen) -> PAI-1 antigen
Inzulin v séru
Kappa free (FLC) v séru -> Lehké řetězce kappa (FLC) v séru
Karbohydrát deficientní transferin -> CDT v séru
Kortikotropin -> ACTH v plazmě
Kryoglobuliny v plazmě
Kyselina hydroxyindoloctová (HIOK) v moči - odpad
Lambda free (FLC) v moči -> Lehké řetězce kappa (FLC) v moči
Lambda free (FLC) v séru -> Lehké řetězce lambda (FLC) v séru
Lehké řetězce kappa (FLC) v moči
Lehké řetězce kappa (FLC) v séru
Lehké řetězce lambda (FLC) v moči
Lehké řetězce lambda (FLC) v séru
Leukocytární a trombocytární protilátky -> Protilátky proti leukocytům a trombocytům
Li v séru -> Lithium v séru
Likvor (TOPELEX)
Lithium v séru
Měď - odpad močí
Měď v moči
Měď v séru
Metanefriny vázané v moči - odpad
Metanefriny volné v plazmě
Methotrexát (MTX) -> Metotrexát v séru
Metotrexát v séru
Močový konkrement - rozbor
Mutace faktoru II Prothrombin G20210A v plazmě
Mutace genu HFE -> Hemochromatóza
Mutace MHTFR C677T, A1298C
Mutace tyrozinové kinázy JAK2 (V617F) a genu CALR
N-terminální propeptid kolagenu 1
Osteokalcin v séru
Oxalát v moči - odpad
Oxalaturie -> Oxalát v moči - odpad
P1NP -> N-terminální propeptid kolagenu 1
PAI-1 4G/5G (mutace)
PAI-1 antigen
PAPP-A v séru
Phenobarbital kvantitativně
Phenobarbital v séru -> Phenobarbital kvantitativně
Placentární růstový faktor v séru (PLGF)
Plazmatická reninová aktivita (PRA) -> Renin v plazmě
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou -> PAPP-A v séru
Polymorfismus genu pro inhibitor aktivátoru PAI-1 4G/5G -> PAI-1 4G/5G (mutace)
Polymorfizmus genu pro cytochrom P450 - CYP2C19, CYP2C9
Polymorfizmus ILB28
Porfyriny v moči (průkaz)
Posokonazol
Potní test s pilokarpinem -> Chloridy (chloridový anion) v potu
Protilátky proti acetylcholinovému receptoru -> Anti-acetylcholin receptor (ACHR) v séru
Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové -> Anti-GAD v séru
Protilátky proti Hemofilu influenzae IgG
Protilátky proti infliximabu v séru -> Anti-Infliximab v séru
Protilátky proti leukocytům a trombocytům
Protilátky proti Listeria monocytogenes, antigen O -> Anti-Listeria monocytogenes, antigen O v séru
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu -> Anti-ICA IgG v séru
Protilátky proti tyrosinfosfatáze -> Anti-IA-2 v séru
Průtoková cytometrie
Průtoková cytometrie CLIP
Renin v plazmě
Serotonin v séru
Solubilní transferinový receptor v séru
Somatotropin, růstový hormon, hGH -> STH v séru
Stanovení ristocetin kofaktor aktivity vW faktoru -> von Willebrandův faktor (RiCo)
STH v séru
Takrolimus (tacrolimus) v krvi
Testosteron volný v séru
Tkáňový polypeptidový antigen -> TPA v séru
TPA v séru
TPMT - genotypizace
Tryptáza v séru
Tyreoglobulin v séru
Valproát v séru -> Valproát kvantitativně
Valproát kvantitativně
von Willebrandův faktor (antigen)
von Willebrandův faktor (RiCo)
Vyšetření účinnosti přímých inhibitorů koagulace (DOAC)
Zinek - odpad močí
Zinek v moči
Zinek v séru
Zn - odpad močí -> Zinek - odpad močí
Zn v moči-koncentrace -> Zinek v moči
Zn v séru -> Zinek v séru